Brooklyn Bootleggers
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Playtech
Thống kê trò chơi

RTP

97.96%

RTP 24 giờ.

96.91%

RTP tuần

96.5%