Buffalo King Untamed Megaways
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP tuần

71.37%