Wolf Gold
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

97.75%

RTP tuần

62.19%