Thống Trị Bảng Xếp Hạng Live Casino Và Nhận Free Bet Lên Đến 200 USDT!
M88
Live Casino

Hoàn thành

Giải thưởng

3000

USDT

1. Giải đấu này dành cho tất cả thành viên đang hoạt động của M88.io.

 

Thời Gian Diễn Ra (GMT+8) 
01/04/2024 00:00:00 – 05/04/2024 23:59:59

* Giải đấu diễn ra hàng tuần từ 00:00:00 Thứ Hai đến Thứ Sáu 23:59:59 (GMT+8)

 

2. Trong thời gian diễn ra giải đấu, thành viên cược tại Live Casino sẽ nhận được Free Bet Hàng Tuần dựa trên tổng doanh thu cược cao nhất, giải thưởng như sau:

 

Thứ HạngFree Bet (USDT) 
1200
2 - 5150
6 - 10100
11 - 2070
21 - 3040
31 - 5030

 

3. Doanh thu tối thiểu yêu cầu là 5000 USDT.

 

4. Thành viên phải nhấp vào nút "THAM GIA" (sau khi đăng nhập) để tham gia giải đấu này mỗi ngày. Doanh thu sẽ chỉ được tính sau khi chọn tham gia.

 

5. Chỉ có tiền cược thật mới được xem là hợp lệ. Tất cả cược hủy/vô hiệu, cược hai bên sẽ không tính vào doanh thu và tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

 

6. Tiền thưởng cần trải qua 10 vòng cược tại Live Casino trước khi tiến hành rút tiền.

 

7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 5 ngày sau khi khuyến mãi kết thúc.

 

8. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần hoàn thành trong vòng 7 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

 

9. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

 

10. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng..

Giải thưởng

3000

USDT

1. Giải đấu này dành cho tất cả thành viên đang hoạt động của M88.io.

 

Thời Gian Diễn Ra (GMT+8) 
01/04/2024 00:00:00 – 05/04/2024 23:59:59

* Giải đấu diễn ra hàng tuần từ 00:00:00 Thứ Hai đến Thứ Sáu 23:59:59 (GMT+8)

 

2. Trong thời gian diễn ra giải đấu, thành viên cược tại Live Casino sẽ nhận được Free Bet Hàng Tuần dựa trên tổng doanh thu cược cao nhất, giải thưởng như sau:

 

Thứ HạngFree Bet (USDT) 
1200
2 - 5150
6 - 10100
11 - 2070
21 - 3040
31 - 5030

 

3. Doanh thu tối thiểu yêu cầu là 5000 USDT.

 

4. Thành viên phải nhấp vào nút "THAM GIA" (sau khi đăng nhập) để tham gia giải đấu này mỗi ngày. Doanh thu sẽ chỉ được tính sau khi chọn tham gia.

 

5. Chỉ có tiền cược thật mới được xem là hợp lệ. Tất cả cược hủy/vô hiệu, cược hai bên sẽ không tính vào doanh thu và tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

 

6. Tiền thưởng cần trải qua 10 vòng cược tại Live Casino trước khi tiến hành rút tiền.

 

7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 5 ngày sau khi khuyến mãi kết thúc.

 

8. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần hoàn thành trong vòng 7 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

 

9. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

 

10. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng..

Bảng xếp hạng
#Người dùngDoanh sốGiải thưởng (USDT)
Không kết quả
Giải thưởng
Thứ hạngGiải thưởng (USDT)

1

200

2 - 5

150

6 - 10

100

11 - 20

70

21 - 30

40

31 - 50

30

Trò chơi đủ điều kiện
Bảng xếp hạng
#Người dùngDoanh sốGiải thưởng (USDT)
Không kết quả